Światowy Dzień Wody w Namysłowie

Światowy Dzień Wody

Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992r. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą corocznych obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

       W związku z  potrzebą uświadamiania dzieci oraz młodzieży o znaczeniu wody w życiu codziennym oraz obchodzonym dnia 22 marca Światowym Dniem Wody, pracownicy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w dniach 28-31 marca 2017r. odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Namysłowie oraz namysłowskie przedszkola. Celem odwiedzin w szkołach i przedszkolach było przybliżenie dzieciom oraz młodzieży, tematyki związanej z wodą, jej właściwościami a także jej znaczeniem w życiu. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa przygotowali szereg atrakcji: liczne zabawy, konkursy, pokazy doświadczeń związanych z wodą. Wszystkie przedszkola otrzymały liczne nagrody w postaci gier edukacyjnych, zabawek, puzzli, piłek, zestawów małych badaczy, zabawek przeznaczonych do zabaw na dworze i wiele innych. Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie przygotowany został konkurs matematyczny dotyczący zużycia wody i ścieków, a tym samym ponoszonych kosztów zużycia w gospodarstwach domowych. Dodatkowo uczniowie w ramach konkursu mieli za zadanie wskazać metody oszczędzania wody w gospodarstwach domowych.

          Dla zwycięskiej klasy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. ufundował nagrodę w postaci wycieczki do Centrum Wiedzy o Wodzie „HYDROPOLIS” we Wrocławiu.

 

Poniżej fotorelacja z wydarzenia: