Informacje ogólne

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
NIP: 752-13-28-416
REGON: 531622986

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A.
98 1050 1881 1000 0022 2918 2957

Kontakt:
tel: (77) 410-52-22
fax: (77) 410-14-82
e-mail: sekretariat@ekowod.net
tel. alarmowy: (77) 410-09-62

Godziny pracy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o.:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Dział Sprzedaży i Windykacji:
poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek – piątek 7:00-15:00.

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Artur Masiowski

Prokurent:
Dyrektor: Andrzej Wiecha

Organ Rejestrowy
Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033145