Cenniki i regulaminy

GMINY

Namysłów

Domaszowice

Pokój

Świerczów

Wilków

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Namysłów

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Domaszowice

 

Zarządzenie Prezesa Zarządu „EKOWOD” Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Świerczów

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Wilków

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zmiany do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków

 


INNE