Cenniki i regulaminy

GMINY

Namysłów

Domaszowice

Pokój

Świerczów

Wilków

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Namysłów

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Domaszowice

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pokój

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Świerczów

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na terenie Gminy Wilków

Uchwała Rady Gminy w sprawie dopłaty do 1 m3 wody

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 


INNE