Dział Komunalny

1. Informacje ogólne.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
Dział Komunalny

ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Pokój nr 11

tel. 77 410 52 22 wew. 16
77 410 13 35

Adres poczty elektronicznej:
m.rudnicki@ekowod.eu
j.gacek@ekowod.eu
e.browarski@ekowod.eu
 
Kierownik Działu
Mieczysław Rudnicki
tel. 77 410 52 22 wew. 16
77 410 13 35
Pokój nr 11

2. Do najważniejszych zadań działu należy:

  • zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów w gminach Namysłów, Domaszowice, Wilków i Świerczów,
  • utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Namysłów (na podstawie umów przetargowych),
  • utrzymanie letnie i zimowe dróg w mieście Namysłów (na podstawie umów przetargowych),
  • prowadzenie usług na indywidualne zamówienia mieszkańców i firm.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – jest to punkt selektywnej zbiórki odpadów do którego każdy mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć odpady segregowane np. gruz, meble, elektronikę, ubrania.

PSZOK znajduje się w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej (obok sortowni odpadów), czynny w godzinach:

poniedziałek – sobota: 10.00 – 15.00