Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 1. Informacje ogólne.

 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Pokój nr 4A

tel. 77 410 52 22 wew. 34
77 410 18 35

Adres poczty elektronicznej:
l.baran@ekowod.eu
m.bieniek@ekowod.eu
w.jajdelski@ekowod.eu
a.konstanciuk@ekowod.eu
k.szeliga@ekowod.eu

Kierownik Działu
Łukasz Baran
tel. 77 410 52 22 wew. 34
77 410 18 35
Pokój nr 4A

 

2. Do najważniejszych zadań działu należy:

  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
    i kanalizacyjnej,
  • wydawanie zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków,
  • sporządzania kosztorysów inwestorskich i kalkulacji ofertowych dla planowanych inwestycji i usług,
  • opracowywanie dokumentacji projektowej wykonywania przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • przygotowywanie inwestycji.

 

3. Druki i formularze dostępne w dziale: