Uwaga od dnia 19.09.2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci!

 

Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw z dniem 19 września 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci.

Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie  Spółki do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wod.-kan.

Wniosek niekompletny lub niezgodny z obowiązującą ustawą pozostanie nierozpatrzony.

Nowy wzór winsoku jest do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod linkiem.

 

?
Skip to content