PION WODNO-KANALIZACYJNY

Dyrektor Operacyjny
Marta Bieniek
tel. 77 410 52 22 wew. 36
e-mail: m.bieniek@ekowod.eu

Kierownik działu kanalizacji i oczyszczania ścieków
Wiesław Krupnik
tel. 77 410 52 22 wew. 31
e-mail: w.krupnik@ekowod.eu

Kierownik zespołu ds. oczyszczania ścieków
Magdalena Janiak
tel. 77 410 03 86
e-mail: m.janiak@ekowod.eu

Kierownik działu zabezpieczenia dostaw wody i utrzymania ruchu
Krzysztof Ceglarek
tel. 77 410 02 36
e-mail: k.ceglarek@ekowod.eu

Młodszy specjalista ds. zabezpieczenia dostaw wody
Martyna Prząda
tel. 77 410 02 36
e-mail: m.przada@ekowod.eu

Kierownik zespołu przygotowania inwestycji
Łukasz Baran
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: l.baran@ekowod.eu

Specjalista ds. projektowania i przygotowania inwestycji
Wojciech Jajdelski
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: w.jajdelski@ekowod.eu

Specjalista ds. przygotowania inwestycji
Agnieszka Konstanciuk
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: a.konstanciuk@ekowod.eu

Młodszy specjalista ds. przygotowania inwestycji
Katarzyna Szeliga
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: k.szeliga@ekowod.eu

Kierownik zespołu konserwacji i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej
Wiesław Mihułka
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: w.mihulka@ekowod.eu

Specjalista ds. konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnej
Iwona Droś
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: i.dros@ekowod.eu

Specjalista ds. konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnej
Marcin Fic
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: m.fic@ekowod.eu