ZGŁOSZENIE AWARII

STRONA GŁÓWNA 9 Strefa interesanta 9 Zgłoszenie awarii

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej bądź wodomierza, fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście podając lokalizację awarii, szczegółowy opis tej awarii, imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo przez Dział Gospodarki Wodno-Ściekowej Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 77 410 09 62, 77 410 52 22, 601 349 696.

?
Skip to content