Zawieranie umów

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów, przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z odbiorcami, określa rozdział III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 roku) – dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa lub do pobrania ze strony internetowej Przedsiębiorstwa.

Sprawy zawierania umów prowadzi Dział Sprzedaży i Windykacji
tel.: 77 410 18 34,
77 410 52 22 wew. 2, 3.

?
Skip to content