FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

STRONA GŁÓWNA 9 Fundusz Spójności

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie
informuje o zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego projektu pn.

„Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”, obejmującego:

  • budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jakubowice, Idzikowice, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie, Smarchowice Wielkie, Rychnów, Objazda, Kowalowice;
  • rozbudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Namysłowie;
  • renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej-Oławskiej w Namysłowie;
  • wymianę istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Reymonta-Kraszewskiego w Namysłowie;
  • przebudowę istniejącego kolektora ogólnospławnego w ul. Wojska Polskiego w Namysłowie;
  • dostawę samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji.

Całkowita wartość projektu: 31 766 389,01 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 14 041 317,43

Efektem rzeczowym projektu jest wybudowanie ok. 28,27 km i zmodernizowanie ok. 2,03 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowanie i zmodernizowanie 1 oczyszczalni ścieków. Zakładanym efektem ekologicznym jest podłączenie do wybudowanej sieci nowych gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych oraz obiektów turystycznych stanowiących łącznie 3119 RLM (równoważnej liczby mieszkańców).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

?
Skip to content