KONTAKT

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

tel: (77) 410-52-22
fax: (77) 410-14-82

601 349 696

Telefon alarmowy

(77) 410-09-62

Napisz do nas

Dział Sprzedaży i Windykacji

(77) 410 18 34, (77) 410 52 22 wew. 15, 30 i 50

Dział Gospodarki Wodno-Ściekowej

Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wiesław Krupnik
tel. 77 410 52 22 wew. 40
e-mail: w.krupnik@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. eksploatacji i budowy sieci wod-kan
Wiesław Mihułka
tel. 77 410 52 22 wew. 45, 77 410 09 62
e-mail: w.mihulka@ekowod.eu

Specjalista ds. eksploatacji i budowy sieci wod-kan
Marcin Fic
tel. 77 410 52 22 wew. 52, 77 410 09 62
e-mail: m.fic@ekowod.eu

Referent ds. kanalizacji i oczyszczania ścieków
Maciej Szymoniak
tel. 77 410 52 22 wew. 53, 77 410 09 62
e-mail: m.szymoniak@ekowod.eu

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej
Iwona Droś
tel. 77 410 52 22 wew. 28, 77 410 09 62
e-mail: i.dros@ekowod.eu

Dyspozytor ds. utrzymania ruchu
Bogusław Słoniewski
tel. 77 410 52 22 wew. 51
e-mail: b.sloniewski@ekowod.eu

Referent ds. kanalizacji i oczyszczania ścieków
Karolina Woźniak
tel. 77 410 03 86
e-mail: k.wozniak@ekowod.eu

Dyspozytor ds. technicznych
Waldemar Orłowski
tel. 77 410 52 22 wew. 44, 77 410 09 62
e-mail: w.orlowski@ekowod.eu

Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Łukasz Baran
tel. 77 410 52 22 wew. 36, 77 410 18 35
e-mail: l.baran@ekowod.eu

Zastępca Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Marta Bieniek
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: m.bieniek@ekowod.eu

Specjalista ds. projektowania i przygotowania inwestycji
Wojciech Jajdelski
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: w.jajdelski@ekowod.eu

Specjalista ds. przygotowania inwestycji
Agnieszka Konstanciuk
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: a.konstanciuk@ekowod.eu

Specjalista ds. projektowania i przygotowania inwestycji
Katarzyna Szeliga
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: k.szeliga@ekowod.eu

Dział Finansowo-Organizacyjny

Główny Księgowy
Paweł Łukaszewski
tel. 77 410 52 22 wew. 27
e-mail: p.lukaszewski@ekowod.eu

Zastępca Głównego Księgowego
Grażyna Herman
tel. 77 410 52 22 wew. 22
e-mail: g.herman@ekowod.eu

Młodszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Żaneta Sulima – Lemiesz
tel. 77 410 52 22 wew. 22
e-mail: z.sulima-lemiesz@ekowod.eu

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Bożena Piech-Kania
tel. 77 410 52 22 wew. 20
e-mail: b.piech-kania@ekowod.eu

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Barbara Kolbuch
tel. 77 410 52 22 wew. 20
e-mail: b.kolbuch@ekowod.eu

Kierownik Działu Sprzedaży i Windykacji
Elżbieta Żółtaniecka
tel. 77 410 52 22 wew. 19
e-mail: e.zoltaniecka@ekowod.eu

Specjalista ds. sprzedaży
Natalia Zając
tel. 77 410 52 22 wew. 30, 77 410 18 34
e-mail: n.zając@ekowod.eu

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży
   Ewa Szemraj
tel. 77 410 52 22 wew. 30, 77 410 18 34
e-mail: e.szemraj@ekowod.eu

Młodszy referent ds. sprzedaży
   Małgorzata Banaśkiewicz
tel. 77 410 52 22 wew. 15 i 50, 77 410 18 34
e-mail: m.banaskiewicz@ekowod.eu

Młodszy referent ds. sprzedaży
   Łukasz Antosik
tel. 77 410 52 22 wew. 15 i 50, 77 410 18 34
e-mail: l.antosik@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. logistyki zaopatrzenia
Krzysztof Gałka
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: k.galka@ekowod.eu

Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Andrzej Łań
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: a.lan@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. kadr
Ewa Krawiec
tel. 77 410 52 22 wew. 17
e-mail: e.krawiec@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. płac
Małgorzata Dziedzina
tel. 77 410 52 22 wew. 17
e-mail: m.dziedzina@ekowod.eu

Specjalista ds. administracjno-biurowych
Dorota Kiełtyka
Tel. 77 410 52 22 wew. 11, 77 410 52 21
e-mail: sekretariat@ekowod.eu

Dział Komunalny

Kierownik Działu Komunalnego
Mieczysław Rudnicki
tel. 77 410 52 22 wew. 16, 77 410 13 35
e-mail: m.rudnicki@ekowod.eu

Zastępca Kierownika Działu Komunalnego
Edward Browarski
tel. 77 410 52 22 wew. 16, 77 410 13 35
e-mail: e.browarski@ekowod.eu

Specjalista ds. gospodarki odpadami
Jolanta Gacek
tel. 77 410 52 22 wew. 16, 77 410 13 35
e-mail: j.gacek@ekowod.eu

?
Skip to content