DZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

STRONA GŁÓWNA 9 Strefa interesanta 9 Załatwianie spraw 9 Dział Gospodarki Wodno-Ściekowej

1. Informacje ogólne.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
Dział Komunalny

ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Pokój nr 11

tel.: 77 410 52 22 wew. 5
tel.: 77 410 09 62

Kierownik Działu
Wiesław Krupnik
tel. 77 410 52 22 wew. 5
Pokój nr 4

2. Do najważniejszych zadań działu należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń awarii wodno-kanalizacyjnych,
 • wykonawstwo w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • wykonawstwo w zakresie budowy dróg i chodników oraz innych prac budowlanych,
 • usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej,
 • usuwanie niedrożności w obrębie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • wypożyczanie sprzętu typu koparka, samochód ciężarowy,
 • usuwanie usterek w obrębie zestawu wodomierzowego,
 • wymiany wodomierzy,
 • na zlecenie odbiorcy kierowanie wodomierzy do sprawdzenia zgodności ich funkcjonowania – EKSPERTYZA.,
 • zamykanie dopływu wody do posesji oraz demontaż wodomierza- w przypadku rozwiązania umowy,
 • usuwanie usterek/ awarii na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usługi montażu wodomierza hydrantowego,
 • odbiór podlicznika na wodę bezzwrotnie pobraną,
 • sporządzanie protokołów odbioru końcowego przyłączy,
 • usługi inspekcji kamerą.

3. Druki i formularze dostępne w dziale:

4. Wskazówki

?
Skip to content