DZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

STRONA GŁÓWNA 9 Strefa interesanta 9 Załatwianie spraw 9 Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

1. Informacje ogólne.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
Dział Komunalny

ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
Pokój nr 4A

tel.: 77 410 52 22 wew. 4
tel.: 77 410 18 35

Kierownik Działu
Łukasz Baran
tel.: 77 410 52 22 wew. 4
tel.: 77 410 18 35
Pokój nr 4A

2. Do najważniejszych zadań działu należy:

  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
    i kanalizacyjnej,
  • wydawanie zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków,
  • sporządzania kosztorysów inwestorskich i kalkulacji ofertowych dla planowanych inwestycji i usług,
  • opracowywanie dokumentacji projektowej wykonywania przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • przygotowywanie inwestycji.

3. Druki i formularze dostępne w dziale:

?
Skip to content