PION OGÓLNY

Dyrektor Techniczny
Andrzej Wiecha
tel. 77 410 52 22 wew. 14
e-mail: a.wiecha@ekowod.eu

Kierownik zespołu ds. ogólnobudowlanych i utrzymania transportu
Waldemar Orłowski
tel. 77 410 52 22 wew. 16
e-mail: w.browarski@ekowod.eu

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Piotr Hinborch
tel. 77 410 52 22 wew. 33
e-mail: p.hinborch@ekowod.eu

Kierownik działu gospodarki odpadami i utrzymania czystości
Mieczysław Rudnicki
tel. 77 410 52 22 wew. 16, 77 410 13 35
e-mail: m.rudnicki@ekowod.eu

Kierownik zespołu utrzymania zieleni
Edward Browarski
tel. 77 410 52 22 wew. 16, 77 410 13 35
e-mail: e.browarski@ekowod.eu

Specjalista ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości
Jolanta Gacek
tel. 77 410 52 22 wew. 16, 77 410 13 35
e-mail: j.gacek@ekowod.eu

Kierownik zespołu zamówień publicznych i logistyki zaopatrzenia
Ewa Lasoń-Ceglarek
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: e.ceglarek@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Krzysztof Gałka
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: k.galka@ekowod.eu

Specjalista ds.zamówień publicznych i logistyki zaopatrzenia
Pełnomocnik zarządu ds. systemu jakości
Żaneta Kopczyk
tel. 77 410 52 22 wew. 35
e-mail: z.kopczyk@ekowod.eu

Specjalista ds. logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Andrzej Łań
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: a.lan@ekowod.eu

Kierownik zespołu kadr i administracji
Ewa Krawiec
tel. 77 410 52 22 wew. 17
e-mail: e.krawiec@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. wynagrodzeń i naliczeń świadczeń
Małgorzata Dziedzina
tel. 77 410 52 22 wew. 17
e-mail: m.dziedzina@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. administracji biurowej
Dorota Kiełtyka
Tel. 77 410 52 22 wew. 11, 77 410 52 21
e-mail: sekretariat@ekowod.net