Przetargi wg ustawy

 

 

Data ogłoszenia o przetargu: 19 sierpień 2019 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.”

ZZP.IV/PZP/PN/D/2019.MA

 

 19 sierpień 2019 r.

 22 sierpień 2019 r.

 

 27 sierpień 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 30 sierpień 2019 r.

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty

13 wrzesień 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Data ogłoszenia o przetargu: 15 lipiec 2019 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.”

ZZP.III/PZP/PN/D/2019.MA

 

 15 lipiec 2019 r.

 

 23 lipiec 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 25 lipiec 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 09 sierpień 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data ogłoszenia o przetargu: 02 lipiec 2019 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.”

 ZZP.II/PZP/PN/D/2019.MA

 02 lipiec 2019 r.

09 lipiec 2019 r.

  10 lipiec 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

  11 lipiec 2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data ogłoszenia o przetargu: 29 maj 2019 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa ciągnika
komunalnego z osprzętem letnim i zimowym do utrzymania dróg, chodników, terenów zielonych

  ZZP.I/PZP/PN/D/2019.MA.

 29 maj 2019 r.

21 czerwiec 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena

11 czerwiec 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10 czerwiec 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Data ogłoszenia o przetargu: 10 październik 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.”
ZZP.IV/PZP/PN/D/2018.ELC

15 październik 2018 r.

Zmiana treści SIWZ

 10 październik 2018 r. SIWZ:

25 październik 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 październik 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Data ogłoszenia o przetargu: 5 lipiec 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.”
ZZP.III/PZP/PN/D/2018.ELC

05 lipiec 2018 r. SIWZ:

29 sierpień 2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowaniu

10 sierpień 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II

1 sierpień 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

27 lipiec 2018 r.

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

20 lipiec 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 lipiec 2018r.
Informacja z otwarcia ofert

 

Data ogłoszenia o przetargu:  15 luty 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.II/PZP/PN/U/2018.ELC

15 luty 2018 r. SIWZ:

21 luty 2018r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

2 marzec 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

23 luty 2018r.
Informacja z otwarcia ofert

 

Data ogłoszenia o przetargu:  19 styczeń 2018 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.I/PZP/PN/U/2018.ELC.

19 styczeń 2018 r. SIWZ:

25 styczeń 2018r.

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

29 styczeń 2018r.

Informacja z otwarcia ofert

13 luty 2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data ogłoszenia o przetargu:  21 grudzień 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.III/PZP/PN/U/2017.ELC.

21 grudzień 2017 r. SIWZ:

27 grudzień 2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

29 grudzień 2017r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data ogłoszenia o przetargu: 6 grudzień 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytuł
ów, odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy
ZZP.II/PZP/PN/U/2017.ELC”

 6 grudzień 2017 r.

SIWZ:

12 grudzień 2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

 14 grudzień 2017r.

27 grudzień 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ogłoszenia o przetargu:  10 lipiec 2017 r.

Nagłówek ogłoszenia

Specyfikacje

Inf. z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
na „Dostawę oleju napędowego na potrzeby własne ZWIUK „EKOWOD”  Sp. z o.o. w Namysłowie”

 

10 lipiec 2017 r. SIWZ:

21 lipiec 2017r.

18 lipiec 2017 r.