JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dostępny jest w siedzibie spółki przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie.

?
Skip to content