Dział Finansowo-Organizacyjny

Główny Księgowy
Paweł Łukaszewski
tel. 77 410 52 22 wew. 27
e-mail: p.lukaszewski@ekowod.eu

Zastępca Głównego Księgowego
Grażyna Herman
tel. 77 410 52 22 wew. 22
e-mail: g.herman@ekowod.eu

Młodszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Żaneta Sulima – Lemiesz
tel. 77 410 52 22 wew. 22
e-mail: z.sulima-lemiesz@ekowod.eu

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Bożena Piech-Kania
tel. 77 410 52 22 wew. 20
e-mail: b.piech-kania@ekowod.eu

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Barbara Kolbuch
tel. 77 410 52 22 wew. 20
e-mail: b.kolbuch@ekowod.eu

Kierownik Działu Sprzedaży i Windykacji
Elżbieta Żółtaniecka
tel. 77 410 52 22 wew. 19
e-mail: e.zoltaniecka@ekowod.eu

Koordynator ds. inkasentów
Krzysztof Kawecki
tel. 77 410 52 22 wew. 15 i 50, 77 410 18 34
e-mail: k.kawecki@ekowod.eu

Specjalista ds. sprzedaży
Natalia Zając
tel. 77 410 52 22 wew. 30, 77 410 18 34
e-mail: n.zając@ekowod.eu

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży
   Anita Błaszkiewicz
tel. 77 410 52 22 wew. 15 i 50, 77 410 18 34
e-mail: a.blaszkiewicz@ekowod.eu

Młodszy referent ds. sprzedaży
   Małgorzata Banaśkiewicz
tel. 77 410 52 22 wew. 15 i 50, 77 410 18 34
e-mail: m.banaskiewicz@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. logistyki zaopatrzenia
Krzysztof Gałka
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: k.galka@ekowod.eu

Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Andrzej Łań
tel. 77 410 52 22 wew. 18
e-mail: a.lan@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. kadr
Ewa Krawiec
tel. 77 410 52 22 wew. 17
e-mail: e.krawiec@ekowod.eu

Starszy specjalista ds. płac
Małgorzata Dziedzina
tel. 77 410 52 22 wew. 17
e-mail: m.dziedzina@ekowod.eu

Specjalista ds. administracjno-biurowych
Dorota Kiełtyka
Tel. 77 410 52 22 wew. 11, 77 410 52 21
e-mail: sekretariat@ekowod.eu

Specjalista ds. BHP
Piotr Hinborch
tel. 77 410 52 22 wew. 33
e-mail: p.hinborch@ekowod.eu

?
Skip to content