Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Łukasz Baran
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: l.baran@ekowod.eu

Zastępca Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Marta Bieniek
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: m.bieniek@ekowod.eu

Specjalista ds. projektowania i przygotowania inwestycji
Wojciech Jajdelski
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: w.jajdelski@ekowod.eu

Specjalista ds. przygotowania inwestycji
Agnieszka Konstanciuk
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: a.konstanciuk@ekowod.eu

Specjalista ds. projektowania i przygotowania inwestycji
Katarzyna Szeliga
tel. 77 410 52 22 wew. 34, 77 410 18 35
e-mail: k.szeliga@ekowod.eu

?
Skip to content