Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem letnim i zimowym do utrzymania dróg, chodników, terenów zielonych„ ZZP.I/PZP/PN/D/2019.MA.

Maj 29, 2019 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem letnim i zimowym do utrzymania dróg, chodników, terenów zielonych ZZP.I/PZP/PN/D/2019.MA.

Specyfikacje

29 maj 2019 r.

Informacje o wyborze oferty

21 czerwiec 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena

11 czerwiec 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10 czerwiec 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

?
Skip to content