Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego” ZZP.XII/PZP/PN/D/2020.MA

Kwi 15, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego” ZZP.XII/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

15 kwietnia 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

30 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

13 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content