Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.” ZZP.IV/PZP/PN/D/2019.MA

sie 19, 2019 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony  na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.” ZZP.IV/PZP/PN/D/2019.MA

Specyfikacje
19 sierpień 2019 r.

 22 sierpień 2019 r.

Informacja o wyborze oferty

27 sierpień 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 30 sierpień 2019 r.

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty

13 wrzesień 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content