Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” ZZP.VI/PZP/PN/D/2020.MA

lt. 11, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” ZZP.VI/PZP/PN/D/2020.MA

SPecyfikacje

11 lutego 2020 r.

18 lutego 2020 r.

20 lutego 2020 r.

Informacje o wyborze oferty
25 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 marca 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 marca 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

?
Skip to content