Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.” ZZP.III/PZP/PN/D/2018.ELC

Lip 5, 2018 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.” ZZP.III/PZP/PN/D/2018.ELC

Specyfikacje
05 lipiec 2018 r. SIWZ:

Informacja o wyborze oferty

29 sierpień 2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowaniu

10 sierpień 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II

1 sierpień 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

27 lipiec 2018 r.

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

20 lipiec 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 lipiec 2018r.
Informacja z otwarcia ofert

?
Skip to content