Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.” ZZP.IV/PZP/PN/D/2018.ELC

Paź 10, 2018 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony  na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.” ZZP.IV/PZP/PN/D/2018.ELC

Specyfikacje

15 październik 2018 r.

Zmiana treści SIWZ

 10 październik 2018 r. SIWZ:

Informacja o wyborze oferty

25 październik 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 październik 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

?
Skip to content