Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa oraz montaż mebli biurowych i kuchennych do siedziby Zamawiającego ZZP.XVIII/PZP/PN/D/2020.MA

Lip 30, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:  Dostawa oraz montaż mebli biurowych i kuchennych do siedziby Zamawiającego

ZZP.XVIII/PZP/PN/D/2020.MA  

Specyfikacje

30 lipca 2020 r.

4 sierpnia 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

7 sierpnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

19 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content