Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa oraz montaż mebli biurowych i kuchennych do siedziby Zamawiającego ZZP.XXVI/PZP/PN/D/2020.MA

Lis 5, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa oraz montaż mebli biurowych i kuchennych do siedziby Zamawiającego

ZZP.XXVI/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

5 listopada 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

13 listopada 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert 

23 listopada 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content