Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa pługa do odśnieżania, posypywarki bębnowej zawieszanej i posypywarki ciąganej.” ZZP.VII/PZP/PN/D/2019.MA

Paź 16, 2019 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony  na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa pługa do odśnieżania, posypywarki bębnowej zawieszanej i posypywarki ciąganej.” ZZP.VII/PZP/PN/D/2019.MA

Specyfikacje
16 październik 2019 r.

 22 październik 2019 r.

Informacja o wyborze oferty
 28 październik 2019 r.

 Informacja z otwarcia ofert

05 listopad 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 grudzień 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content