Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa pojemników na odpady (280 sztuk o pojemności 120 l; 70 sztuk o pojemności 240 l)” ZZP.VIII/PZP/PN/D/2020.MA

lt. 19, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa pojemników na odpady (280 sztuk o pojemności 120 l; 70 sztuk o pojemności 240 l)” ZZP.VIII/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

19 lutego 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

28 lutego 2020 r.

 Informacja z otwarcia ofert

4 marca 2020 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 marca 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content