Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych ZZP.XXVIII/PZP/PN/D/2020.MA

lis 26, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

ZZP.XXVIII/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

26 listopada 2020 r.

4 grudnia 2020 r.

 

9 grudnia 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

16 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert

17 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert sprostowanie

18 grudnia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

02 luty 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content