Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.: Dostawy betonu do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie ZZP.XX/PZP/PN/D/2020.MA

Sie 25, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn.:  Dostawy betonu do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie

ZZP.XX/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

25 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyborze oferty

02 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

03 wrzesień 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 września 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content