Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawy kruszyw budowlanych” ZZP.X/PZP/PN/D/2020.MA

Mar 30, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawy kruszyw budowlanych” ZZP.X/PZP/PN/D/2020.MA

Specyfikacje

30 marca 2020 r.

2 kwietnia 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

14 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 20 kwietnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 maja 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content