Przetarg nieograniczony na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawy oleju napędowego na potrzeby własne Zamawiającego.” ZZP.VI/PZP/PN/D/2019.MA

Paź 1, 2019 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony  na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawy oleju napędowego na potrzeby własne Zamawiającego.” ZZP.VI/PZP/PN/D/2019.MA

Specyfikacje

01 październik 2019 r.

Informacja o wyborze oferty

11 październik 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

18 październik 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 październik 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content