Przetarg nieograniczony na roboty w ramach zadania pn.: Wykonanie robót elektrycznych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie. ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA

wrz. 3, 2020 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na roboty w ramach zadania pn.:  Wykonanie robót elektrycznych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie.

ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA

Specyfikacje

03 września 2020 r.

Informacje o wyborze oferty

18 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

21 września 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 września 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

?
Skip to content