Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”

sty 19, 2018 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.I/PZP/PN/U/2018.ELC.

19 styczeń 2018 r. SIWZ:

25 styczeń 2018r.

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

Informacja o wyborze oferty

29 styczeń 2018r.

Informacja z otwarcia ofert

13 luty 2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

?
Skip to content