Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”

lut 15, 2018 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony naUbezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019” znak sprawy ZZP.II/PZP/PN/U/2018.ELC

15 luty 2018 r. SIWZ:

21 luty 2018r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Informacja o wyborze oferty

2 marzec 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

23 luty 2018r.
Informacja z otwarcia ofert

?
Skip to content