Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”

gru 21, 2017 | Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.III/PZP/PN/U/2017.ELC.

Specyfikacje
21 grudzień 2017 r. SIWZ:

27 grudzień 2017 r.

Inf. o wyborze oferty

29 grudzień 2017r.
Informacja o unieważnieniu postępowania

?
Skip to content