Zamówienia publiczne w 2018 roku

 

Data ogłoszenia o przetargu: 10 październik 2018 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.”
ZZP.IV/PZP/PN/D/2018.ELC

 

15 październik 2018 r.

Zmiana treści SIWZ

 10 październik 2018 r. SIWZ:

25 październik 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 październik 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Data ogłoszenia o przetargu: 5 lipiec 2018 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
na dostawy w ramach zadania
pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie.”
ZZP.III/PZP/PN/D/2018.ELC
05 lipiec 2018 r. SIWZ:

29 sierpień 2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowaniu

10 sierpień 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II

1 sierpień 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

27 lipiec 2018 r.

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

20 lipiec 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 lipiec 2018r.
Informacja z otwarcia ofert

 

Data ogłoszenia o przetargu:  15 luty 2018 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.II/PZP/PN/U/2018.ELC
15 luty 2018 r. SIWZ:

21 luty 2018r.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

2 marzec 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

23 luty 2018r.
Informacja z otwarcia ofert

 

Data ogłoszenia o przetargu:  19 styczeń 2018 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.I/PZP/PN/U/2018.ELC.
19 styczeń 2018 r. SIWZ:

25 styczeń 2018r.

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

29 styczeń 2018r.

Informacja z otwarcia ofert

13 luty 2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

?
Skip to content