Zamówienie publiczne

WYKONANIE ROBÓT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACYJNEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: „MODERNIZACJA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE”.

Data ogłoszenia : 25/10/2022

Numer sprawy:  ZZP.XX/PZP/TP/R/2022.MA

?
Skip to content