Zamównia publiczne w 2017 roku

 

Data ogłoszenia o przetargu:  21 grudzień 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony
naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy ZZP.III/PZP/PN/U/2017.ELC.
21 grudzień 2017 r. SIWZ:

27 grudzień 2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

29 grudzień 2017r.
Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data ogłoszenia o przetargu: 6 grudzień 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. o wyborze oferty
Przetarg nieograniczony naUbezpieczenie budynków
i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytuł
ów, odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 – 2019”
znak sprawy
ZZP.II/PZP/PN/U/2017.ELC”
 6 grudzień 2017 r.

SIWZ:

12 grudzień 2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

 14 grudzień 2017r.

27 grudzień 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ogłoszenia o przetargu:  10 lipiec 2017 r.
Nagłówek ogłoszenia Specyfikacje Inf. z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony
na „Dostawę oleju napędowego na potrzeby własne ZWIUK „EKOWOD”  Sp. z o.o. w Namysłowie” 
10 lipiec 2017 r. SIWZ:

21 lipiec 2017r.

18 lipiec 2017 r.

?
Skip to content