BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁU

paź 22, 2021 | Informacje

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie informuje, iż w dniu 24.10.2021r. rozpoczną się prace związane z  bezwykopową renowacją studni i kanałów ogólnospławnych DN400-DN800 położonych w Namysłowie w ulicach Bohaterów Warszawy, Wały Jana III i Podwale.

Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur betonowych i kamionkowych. Na podstawie przeprowadzonej inspekcji TV została zakwalifikowana do wykonania renowacji metodą rękawa poliestrowego nasączonego poliestrową żywicą termoutwardzalną.  Prace renowacyjne polegają na wprowadzeniu do wnętrza kanału specjalnego przewodu rurowego, tzw. długiego rękawa, wykonanego z filcu poliestrowego  nasączonego termoutwardzalnymi żywicami poliestrowymi. Materiał ten jest bezpieczny dla środowiska i mieszkańców, a jego montaż nie wymaga prowadzenia robót w wykopie otwartym, dzięki czemu ograniczane są do minimum utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym. Planuje się wykonywanie prac w porze nocnej, przy wykorzystaniu urządzeń o niskiej emisji hałasu.

Przeprowadzając renowację kanałów, poza przywróceniem im parametrów wytrzymałościowych  i poprawy warunków hydraulicznych, chronimy środowisko gruntowe, przeciwdziałając przenikaniu ścieków do gruntu oraz wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej. Dzięki renowacji ograniczamy możliwość wystąpienia awarii, które mogą skutkować między innymi podmyciem jezdni oraz powstaniem zapadliska.

?
Skip to content