NOWA KOPARKA W ZWiUK ”EKOWOD”

NOWA KOPARKA W ZWiUK ”EKOWOD”

  Zakupiona minikoparka TB 216 to jedna z najmniejszych koparek firmy Takeuchi. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do pracy we wszystkich miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, gdzie praca większymi koparkami jest niemożliwa....
BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁU

BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁU

  Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie informuje, iż w dniu 24.10.2021r. rozpoczną się prace związane z  bezwykopową renowacją studni i kanałów ogólnospławnych DN400-DN800 położonych w Namysłowie w ulicach Bohaterów Warszawy,...
BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WYKORZYSTANIE OSADÓW

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WYKORZYSTANIE OSADÓW

Celem oczyszczania ścieków jest ochrona środowiska, głównie wód powierzchniowych, do których te ścieki trafiają. Procesowi oczyszczania ścieków natomiast, towarzyszy powstawanie odpadów – w przeważającej mierze komunalnych osadów ściekowych. Jest to...
Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia

Bakterie grupy coli (total coliforms) są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku natural­nym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie...
?
Skip to content