CO DALEJ W BRANŻY WOD-KAN ?

wrz 15, 2022 | Informacje

 

W Warszawie, w dniach 8-9 września 2022 r., odbywał się VIII Kongres Wodociągowców Polskich. To wydarzenie organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.Podczas kongresu Spółkę ”EKOWOD” reprezentował Prezes Artur Masiowski i Prokurent Andrzej Wiecha.

Podczas kongresu omówione zostały m. in. wymagania unijne jakie spełniać muszą osady ściekowe oraz przedstawiono unijną dyrektywę ws. wody pitnej, która nakłada na państwa członkowskie i dostawców m.in. zaostrzone parametry w sprawie jakości wody oraz poprawę dostępu do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Wysoka inflacja, pierwsze braki w dostawach surowców strategicznych i rosnące ceny paliw, gazu i energii (proponowany wzrost ceny o 400%) – to problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa wszystkich branż. Nie są tu wyjątkiem przedsiębiorstwa dostarczające wodę i zagospodarowujące ścieki, dla których  podwyżki cen paliw i energii okazały się szczególnie bolesne, ponieważ jest jedna z najbardziej energochłonnych branż. W związku z powyższym ciężko jest utrzymać ceny za dostawę wody oraz odbiór nieczystości na stałym poziomie. Brak podwyżek za usługi może oznaczać nie tylko wstrzymanie nowych inwestycji, na które po prostu nie będzie nas stać, ale również ograniczanie bieżących remontów, co może prowadzić do zagrożenia niezawodnego funkcjonowania spółki. ZWiUK ”EKOWOD” inwestuje w kolejne instalacje fotowoltaiczne aby nie doprowadzić do drastycznych podwyżek cen za wodę i ścieki.

?
Skip to content