WODY OPADOWE – PRZEPISY

lip 10, 2020 | Informacje

Do podlewania ogrodu zużywa się rocznie 1000 l wody/m2 powierzchni działki. To dużo, dlatego warto zadbać o jej racjonalne wykorzystanie. Będzie to z korzyścią nie tylko dla portfela, ale i środowiska. Woda staje się dobrem deficytowym i stanowi już w naszym budżecie znaczącą pozycję, zwłaszcza gdy do podlewania ogrodu używamy tej z wodociągu. Tymczasem odpowiednio gospodarując wodą, gromadząc deszczówkę i rozsądnie jej używając, możemy znacznie obniżyć wydatki, bez konieczności redukowania roślinności otaczającej nasz dom.

Jeżeli pozwala na to wielkość działki, warto zbudować oczko wodne, niewielki stawik, a gdy brak nam miejsca to podziemny zbiornik, będzie w nim można deszczówkę magazynować.

W myśl przepisów woda deszczowa nie jest ściekiem. Zabrania się odprowadzania jej do systemu kanalizacji sanitarnej, a za odprowadzanie jej do kanalizacji deszczowej trzeba płacić, a więc warto znaleźć sposób na to, by je umiejętnie zmagazynować i sensownie spożytkować. Mamy więc co najmniej dwa powody, aby rozważyć pomysł zbierania deszczówki, a potem jej wykorzystywania do celów gospodarczych. Techniczny gdy nie da się usuwać deszczówki do zewnętrznego odbiornika i finansowy jak za odprowadzanie deszczówki trzeba płacić. Dodatkowy zyskiem, jest ograniczenie zużycia wody pobieranej z wodociągu, a za tym idzie mniejsze opłaty eksploatacyjne za wodę oraz korzyść dla środowiska.

Zgodnie z prawem zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, specjalistyczne służby odpowiedzialne są za kontrole sieci kanalizacyjnych.

Za niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych możliwe jest naliczenie stosownej kary. Gdyby woda z naszej działki spływała do kanalizacji sanitarnej bądź na działkę sąsiadów, właściciel instalacji lub działki na którą ta woda jest odprowadzana ma prawo powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a ten zobowiązać odprowadzającego wody do rozebrania instalacji odprowadzającej niezgodnie z prawem wody opadowe. Poszkodowani mogą także w trybie postępowania cywilnego dochodzić odszkodowania za wygenerowanie dodatkowych kosztów poszkodowanemu oraz za zniszczenia spowodowane przez odprowadzaną wodę.

Na budowę instalacji do magazynowania wody możemy skorzystać z różnych źródeł dofinansowania. Warto poszukać w miejscowym wydziale kształtowania środowiska bądź w regionalnym oddziale Funduszu Ochrony Środowiska.

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda–100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji

Zasoby wody w Polsce należą do jednych z mniejszych w Europie. A my w większości nie mamy nawyku jej oszczędzania, marnotrawimy też to, co daje nam środowisko – cenną deszczówkę. Warto to zmienić. Należy ją oszczędzać nie tylko ze względów ekologicznych, ale również ważny jest aspekt finansowy. Racjonalne wykorzystanie wody po prostu się opłaca. Tym bardziej że cena wody wodociągowej z roku na rok rośnie, a właściwa gospodarka pozwoli zmniejszyć jej zużycie nawet o 70%.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. planuje w okresie powakacyjnym przeprowadzić kontrole sieci kanalizacji sanitarnej pod względem bezprawnego odprowadzania wód opadowych.

?
Skip to content