DESZCZÓWKA

DESZCZÓWKA

  Szanowni Klienci! Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Prawo budowlane nakłada...
TARGI MASZYN I URZĄDZEŃ WOD-KAN

TARGI MASZYN I URZĄDZEŃ WOD-KAN

  Dzisiaj rozpoczynają się XXX jubileuszowe Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN! To wyjątkowe wydarzenie, które jest okazją do poznania najnowszych technologii i rozwiązań w branży. Data: 27-29 maja Miejsce: Bydgoskie...
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

  W Zieleńcu przy pompowni wody powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 9 kW wraz z magazynem energii. Energia elektryczna wyprodukowana dzięki panelom fotowoltaicznym zostanie wykorzystana m.in. do zasilenia urządzeń technologicznych. Dzięki połączeniu...
?
Skip to content