AWARIE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

cze 14, 2023 | Informacje

Kto dba na terenie gminy Namysłów, Wilków, Domaszowice, Świerczów i Pokój o prawidłowe funkcjonowanie wodociągów?

Na terenie w/w gmin o prawidłowe działanie wodociągów i zapewnienie ciągłości dostaw wody do mieszkańców dba Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie. Na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy mieszkańców o awariach i przerwach w dostawie wody na terenie całego powiatu.

Awaria i przerwy w dostawie wody – najczęstsze przyczyny

Przerwa w dostawie wody może być spowodowana awarią sieci wodociągowej, ale nie zawsze jest to główny powód. Awaria na sieci wodociągowej to losowy wypadek, którego nie da się przewidzieć. Nie zawsze wynikiem takiej awarii jest brak dopływu wody do mieszkańców, co często czyni usterkę bardzo trudną do zlokalizowania.

Do najczęstszych przyczyn awarii wody na naszym terenie można zaliczyć uszkodzenia przewodów i uzbrojenia wodociągów – ich naprawa wymaga zamknięcia całej sieci na danym terenie. Często odbywają się także planowane remonty sieci, o których informujemy naszych odbiorców z wyprzedzeniem.

Dlaczego w ogóle dochodzi do awarii wody?

Do awarii sieci wodociągowej może dochodzić przede wszystkim z powodu:

  • wad materiałów, z których wykonana jest sieć wodociągowa;
  • uderzeń hydraulicznych i drgań – powstają kiedy przepływ wody nagle zmienia prędkość – może to doprowadzić do osłabienia rury, a w konsekwencji do pęknięcia;
  • wieku sieci wodociągowej – im jest starsza, tym większe prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń;
  • zbyt dużego ciśnienia – wpływa na to przede wszystkim ukształtowanie terenu (duże różnice w wysokościach) przez to na różnych odcinkach sieci może pojawiać się większe ciśnienie, które wpływa niekorzystnie na rurociągi;
  • obciążeń ruchem ulicznym.

Co zrobić, gdy zabraknie wody ?

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej, fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście podając lokalizację awarii, szczegółowy opis tej awarii, imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo przez Dział Gospodarki Wodno-Ściekowej Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 77 410 09 62, 77 410 52 22, 601 349 696.

Warto wiedzieć, że ZWiUK ”EKOWOD” zajmuje się rozwiązywaniem takich spraw jak:

  • awarie sieci wodociągowych i przyłączy;
  • niskie ciśnienie wody;
  • uszkodzenie wodomierza;
  • zatory kanalizacyjne,
  • awarie przydomowych przepompowni ścieków i studni kanalizacji sanitarnej.

Zanim wykonasz telefon o pomoc, warto przyjrzeć się komunikatom, które pojawiają się na naszej stronie www.ekowod.eu lub www.facebook.pl/zwiuk.  Być może problemy z wodą są związane z zaplanowaną przerwą w dostawie.

Jak przygotować się do przerwy w dostawie wody?

Przede wszystkim warto zadbać o zapas wody w domu. W razie przewidzianej przerwy w dostawie można napełnić butelki wodą. Warto też mieć zawsze zapas wody mineralnej w butelkach. Coraz popularniejszym, bardzo ekologicznym sposobem na pozyskanie wody w naturalny sposób jest zbieranie deszczówki, którą można wykorzystać m. in do spłukiwania toalet czy mycia rąk.

?
Skip to content