BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH W NAMYSŁOWIE

lut 3, 2021 | Informacje

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” w Namysłowie poza budową nowych sieci przeprowadza także sukcesywnie remonty starej i wyeksploatowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dbając o jej należyty stan Spółka “EKOWOD” zleciła wykonanie inspekcji telewizyjnej wiekowej już kanalizacji ogólnospławnej znajdującej się w ulicach Bohaterów Warszawy, Wały Jana III oraz Podwale w Namysłowie. Przeprowadzone badanie uwidoczniło wady kanalizacji w postaci nieszczelności na połączeniach rur, punktowych powierzchniowych ubytków skorup rur wraz z gruntem przedostającym się do kanału oraz w znacznym stopniu korozję rur betonowych zagrażającą ich właściwościom przenoszenia obciążeń.
Powyższa analiza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej skłoniła przedsiębiorstwo do zaplanowania naprawy kanałów metodą bezwykopową za pomocą wykładziny z włókien o strukturze filcowej, nasączonej żywicami poliestrowymi z zastosowaniem zewnętrznych membran uszczelniających.
Wpływ na wybór technologii remontu ma m.in. lokalizacja kanału w sąsiedztwie drzew oraz szybkie tempo realizacji robót wykonywanych metodą bezwykopową. Naprawy te nie naruszą statyki drzewostanu i ich systemów korzeniowych. Ze względu na szybkie tempo wykonania robót bezwykopowych powinny one w znaczący sposób skrócić czas robót budowlanych w porównaniu do robót wykopowych, a tym samym ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców.
Realizacja inwestycji zakłada renowację strategicznego odcinka kanalizacji w mieście Namysłów o łącznej długości 440,80 mb. Kanałem tym odprowadzane są ścieki z południowej części powiatu namysłowskiego oraz części Namysłowa.

Prezes ZWiUK ”EKOWOD”

Artur Masiowski

Skip to content