BUDOWA KANALIZACJI W SMARCHOWICACH ŚLĄSKICH

wrz 8, 2021 | Informacje

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych “EKOWOD” Spółka z o.o. pragnie poinformować, iż w dniu 07.09.2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację inwestycji budowy tranzytu kanalizacyjnego Barzyna – Namysłów oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smarchowice Śląskie.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym w miejscowości Smarchowice Śląskie oraz rurociągu tranzytowego z miejscowości Barzyna do Smarchowic Wielkich, w której zainstalowana zostanie dodatkowo kontenerowa stacja zlewcza w celu umożliwienia odbioru ścieków również z pobliskich miejscowości, których kanalizowanie przewidziane jest w poźniejszych etapach.

Dla zabudowy projektuje się budowę kanalizacji w systemie ciśnieniowym z indywidualnymi przepompowniami przydomowymi, pompowniami pośrednimi współpracującymi z tłocznym rurociągiem tranzytowym zakończonym tłocznią ścieków w Smarchowicach Wielkich przetłaczającą ścieki bezpośrednio do oczyszczalni w Namysłowie.

Realizacja powyższej inwestycji zapoczątkuje rozwój systemu kanalizacyjnego w południowej części Gminy Namysłów. Do końca bieżącego roku planuje się zakończyć etap opracowania dokumentacji projektowej dla miejscowości Ligota Książęca, Mikowice, Minkowskie i Barzyna.

?
Skip to content