Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki 2-komorowej do zbierania odpadów posegregowanych).

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki 2-komorowej do zbierania odpadów posegregowanych) wraz z serwisem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

Data ogłoszenia Numer sprawy Tytuł 15-09-2021   ZZP.XVI/PZP/TP/D/2021.MA   Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki 2-komorowej do zbierania odpadów posegregowanych) wraz z serwisem oraz przeszkoleniem...
?
Skip to content