Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa ścieralna betonu asfaltowego).

Data ogłoszenia Numer sprawy Tytuł 05-03-2024 ZZP.I/PZP/ZO/R/2024.MA Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa ścieralna betonu...
?
Skip to content