Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  tranzytu kanalizacyjnego Pokój – Świerczów.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa ścieralna betonu asfaltowego).

Data ogłoszenia Numer sprawy Tytuł 26-04-2023 ZZP.II/PZP/ZO/R/2023.MA Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa ścieralna betonu...
?
Skip to content