Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych wraz z serwisem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego

Maj 12, 2021 | Zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne 2021

 

Data ogłoszenia Numer sprawy
Tytuł
12-05-2021 ZZP.VI/PZP/TP/D/2021.MA  

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych wraz z serwisem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego

 

?
Skip to content